Pravila i uslovi

Prilikom pristupanja portalu deli-dom.com, korisnik prihvata sva pravila i uslove korišćenja koji su ovde definisani, kao i pravila definisana zakonima države u kojoj se nalazi, kao i Republike Srbije.

Korisnik je dužnan da se pridržava upustva za objavljivanje oglasa koje je objavljeno na portalu deli-dom.com u sekciji pravila i uslovi.

Portal deli-dom.com nije odgovoran za istinitost, tačnost i verodostojnost informacija u oglasnoj poruci. Odgovornost za sadržaj oglasne poruke je na korisniku od koga je takav sadržaj potekao.

Korisnik je saglasan da neće objavljivati Korisnički sadržaj koji:
 • nije u skladu sa zakonom Republike Srbije i države u kojoj se korisnik nalazi ili koji podstiče na delovanja koja nisu u skladu sa zakonom
 • sadrži oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, fotografije moraju biti fotografije predmeta koji se oglašava
 • nisu u potpunosti tačni i potpuni
 • sadrži informacije zaštićene autorskim pravima kojim korisnik ne raspolaže ili bilo koje druge informacije koje korisnik nema pravo javno da objavljuje
 • vređa bilo čiju rasnu, nacionalnu, seksualnu ili bilo koju drugu pripadnost
 • sadrži bilo koji oblik reklamiranja i propagande s kojim deli-dom.com nije eksplicitno saglasan
 • sadrži bilo kakav kompjuterski kod ili informaciju bilo koje prirode, koji na bilo koji način ometa ispravno funkcionisanje portala
 • sadrži bilo kakav kompjuterski kod ili informaciju bilo koje prirode, koji na bilo koji način ometa druge korisnike da normalno koriste usluge portala ili koji na bilo koji način ometa normalno funkcionisanje računara drugih korisnika

Korisnik je saglasan da ce kontakt informacije koje objavi na portalu biti dostupne svim drugim korisnicima.

Tokom oglašavanja na deli-dom.com, korisnik je u obavezi da se registruje. Podaci koje prikupljamo dok korisnik koristi naše usluge
 • Ime i Prezime
 • Broj telefona
 • E-mail adresu
 • IP adresu prilikom prijavljivanja
 • Datum i vreme prijavljivanja

Celokupan sadržaj portala deli-dom.com je zaštićen autorskim pravom. Kopiranje, preuzimanje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja ili dizajnerskog elementa portala bez pisanog ovlašćenja je strogo zabranjeno.

Da li koristimo „kolačiće“?

Ne koristimo kolačiće u svrhe praćenja. Možete izabrati da vas računar upozorava svaki put kada se šalje kolačić ili možete da izaberete da isključite sve kolačiće. To radite kroz podešavanja pregledača. Pošto svaki pregledač je malo drugačiji, pogledajte meni za pomoć pregledača da biste saznali ispravan način menjanja kolačića. Ako isključite kolačiće, neke od funkcija koje čine vašu veb stranicu efikasnijom možda neće pravilno funkcionisati. Što čini vašu veb stranicu efikasnijom i možda neće pravilno funkcionisati.

Kontaktirajte nas Ako imate pitanja o ovoj politici privatnosti, kontaktirajte nas na: support@delidom.com.